Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. május 29. (hétfő) 15:00 óra /14.00 órától munkamegbeszélésre kerül sor a testületi tagok részére/, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 2. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
 3. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
 5. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, a köztemetőre vonatkozó díjak, díjtételek felülvizsgálata
 6. Magmaplus Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 10. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 11. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 12. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 13. Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz Beruházási Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 14. Átfogó értékelés Kistelek Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (2016.)
 15. Feladat-ellátási szerződés, átadás-átvételi megállapodás bölcsődei feladatok ellátására
 16. Társulási megállapodások (KKT Többcélú Társulás, Térségi Intézményi Társulás) felülvizsgálata, módosítása
 17. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól
 18. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása (első olvasat)
 19. Tájékoztatás hulladékgazdálkodási feladatokról, a szükséges intézkedésekről (szóbeli előterjesztés)
 20. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (II. ütem)
 21. Egyebek - Deszka Színház bemutatkozása, tájékoztató anyag

Zárt ülés

 1. Személyi térítési díj (Szociális Központ) csökkentési kérelem véleményezése
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések


Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A Lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagok, a Titkárságon (aljegyzőnél tekinthetők meg).

Nagy Sándor - polgármester

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program