Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. április 26. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat beadása
 2. Kistelek belterület 2650/86 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 5719 m2 alapterületű ingatlan,  2872 m2 ingatlanrészletének adás-vétele
 3. Kistelek belterület 2650/41 hrsz. alatt felvett, kivett műhely, udvar, brikettgyártó üzem megnevezésű, 3500 m2 területű ingatlan 1057 m2–el történő bővítése, az ingatlanrészlet adás-vétele
 4. Egyebek
  1. Döntés támogatási kérelmekről
       -Vajdasági Magyar Diákszövetség
       - Revans Darts Sportegyesület
  2. Testületi döntést követően elkészült adás-vételi szerződések testületi megerősítése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések rendkívüli tárgyalására a pályázati beadási határidő, az adás-vételek minél hamarabbi realizálhatósága, a bejegyzési folyamat sürgős elindítása és a támogatási igények halaszthatatlan elbírálása miatt kerül sor.

Kistelek, 2017. április 22.         
                                                                    
Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program