Kistelek város honlapja

Tájékoztatás - Igazgatási szünet

K i v o n a t, mely készült Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 07. napján megtartott 17. sz. nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

194/2016. (XII.07.) Kt.sz. normatív határozat
Tárgy: Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére

A Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére ” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 1. A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalban 2016. december 22. napjától 2017. január 02. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
 2. Az igazgatási szünet időtartama alatt - 2016. december 22. (csütörtök)-2017. január 02. (hétfő) -
  Kistelek Város Polgármesteri Hivatalában az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
 3. A Képviselő-testület a polgármesteren keresztül felkéri az aljegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot előzetesen, jelen határozat közzétételével tájékoztassa.

Határidő:    azonnal, de legkésőbb 2016. december 21., ill. folyamatos
Felelős:     polgármester, aljegyző

Határozatról értesítést kap:

 • Nagy Sándor polgármester
 • Dr. Nagy Rusztem aljegyző
 • lakosság a jegyzőkönyvi kivonat közzétételével

  Kmf.

   Nagy Sándor s.k.                           Dr. Nagy Rusztem s.k.
      polgármester                                       aljegyző        

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program