Kistelek város honlapja

Rostás Sándor, plébános – (2003)

Páter Rostás Sándor, az Isteni Ige Missziós Társaság (S.V.D.) tagja 1977-1992 között teljesített egyházi szolgálatot városunkban, plébánosként tett sokat Kistelekért és a kistelekiekért. Bár szerzetes rendje 1992-ben elszólította Kistelekről, a helyiek ma is jó szívvel és szeretettel emlékeznek Rá. Nagy Sándor polgármester 2003. augusztus 24-én adták át számára a "Kistelek Díszpolgára" címmel járó oklevelet és emlékérmet ünnepi Nyílt Önkormányzati Ülés keretében.

Rostás atya 1932 szeptember 5-én született Szegeden. A gimnáziumot a helyi piaristáknál végezte majd 1949-ben belépett az Isteni Ige Társasága szerzetesrendbe.

A rend feloszlatása után Szegeden és Budapesten végezte teológiai tanulmányait. 1956. Június 17-én szentelték pappá, 1956 és 1992. között a Szeged-Csanádi egyházmegyében teljesített szolgálatot. 1980-tól püspöki tanácsos. 1992-ben követhette hivatását és missziós szolgálatra kapott kiküldetést Argentínába, ahol 1996 év végéig teljesített szolgálatot. A Hitterjesztés Kongregációja megbízta a Pápai Missziós Művek megszervezésével hazánkban. Jelenleg ennek az intézménynek az országos igazgatója, egyben a Missziós Kiképző Központ rektora.

Rostás Sándor atya kisteleki működése során bebizonyította hogy a lelkek pásztoraként mindazzal, amit településünkért tett teljes szívvel és hittel szolgált.

Alkotó tevékenysége során már működése kezdetén, 1977-ben villamosíttatta a harangokat. 1979-ben a külső vakolás, festés csatornázás készült el. 1980-ban megtörtént az orgona felújítása, a villányhálózat cseréje, restaurálásra kerültek a templomi szobrok, új fűtőberendezés, ministráns ruhák vásárlása, majd 1981-ban új miseruhák vásárlása történt. 1984-ben orgonajavítás, majd 1985-ben a templom belső festése, elektromos harmónium beszerzése történt meg. 1992-ben új liturgikus tér építsére került sor.

Az ifjúság oktatására különösen nagy gondot fordított. Míg 1977-ben mindössze 60-80 hittan tanuló volt 1992-re 432-re emelkedett ez a szám. A közösségszervezést is feladatának tekintette. Fiatalok számára filmvetítéseket szervezett missziós munkáról, illetve vallásos tárgyú művészfilmek (Zefirelli) bemutatására biztosított lehetőséget. A gyermekek, fiatalok számára táborokat szervezett. Hangversenyeknek, koncerteknek is helyett adott a templomban. A közösségszervezés terén elért eredményeit jól példázza, hogy a templommal kapcsolatos munkálatokba rendszeresen be tudta vonni a híveket. 1991-ben egy férfiakból és fiúkból álló önkéntes brigád tisztította meg bravúros munkával a portól a templom mennyezeti íveit és párkányait.

A közéletet figyelemmel kísérte, ennek példájaként ő fogadta 1992-ben Ópusztaszeren Habsburg Ottót és fiát. Ekkor derült ki hogy 1969-ben ugyanabban a szanatóriumban kezelték Rostás atyát, mint Zita királynét, akinek mintegy udvari káplánjává vált.

1992-ben missziós szolgálatra kapott megbízást és elhagyta Kisteleket, de a hívek máig emlegetik nevét.

AJÁNLÓ