Kistelek város honlapja

Hirdetmény a fűtési költségek természetbeni támogatásáról

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, igénybejelentés alapján.

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be legkésőbb 2018. október 15. napjáig Kistelek Város Önkormányzatához.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a 2018. október 15. után érkezett igénybejelentéseket nem áll módunkban figyelembe venni!

Az igénylő személynek az adott háztartás tekintetében bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Az önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését, melynek során nem fogadja be az igénybejelentést, ha megállapítja, hogy az érintett háztartás a távhőszolgáltatóval, illetve gázszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll, valamint ugyanazon háztartásra már nyújtottak be igénybejelentő nyomtatványt.

Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült, azaz a lakossági földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók részére nyújtott árkompenzáció jóváírásban részesült, valamint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyesen a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető Kistelek Város honlapjáról (www.kistelek.hu.). A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: keddi és szerdai napokon 8-12 óra, valamint 13-16 óra között, illetve pénteki napon 8-12 óra között.

Kistelek, 2018. szeptember 12.

Letölthető adatlap: Rezsicsökkentés 2018 - Igénybejelentő nyilatkozat

AJÁNLÓ