Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyílt ülésére, amelynek

Időpontja: 2020. június 25. (csütörtök) 14:00 óra
Helye:
Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója, 2020. évi munkaterve és képzési terve
 2. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2019. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 3. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 5. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.).) önkormányzati rendelt módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének megtárgyalása
 7. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.06.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 8. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól.
 9. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 10. Társulási megállapodások módosítása
 11. Döntés Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása megszüntetéséről
 12. Kistelek belterület 3116/5 hrsz.-ú ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
 13. Kistelek belterület 3414/4 hrsz.-ú ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
 14. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 Kistelek, 2020. június 19.    

 Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ