Kistelek város honlapja

Tájékozató az ellenőrzött bejelentésre induló eljárásról

A Magyar Közlöny 104. számában 2020. május 8-án jelent meg a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet értelmében 2020. május 18-tól sok esetben hatósági engedélyezés helyett úgynevezett ellenőrzött bejelentést követően végezhető számos tevékenység, így szolgálva az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozik minden olyan korábban engedélyköteles tevékenység, amely engedély megnevezéssel bíró határozat vagy hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló határozat alapján az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

Ilyen tevékenység például

  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazásának engedélyezése vagy
  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek engedélyezése vagy

 

A Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó ügyeket a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése és az 1. számú melléklete ismerteti.

 

A Korm. rendelet szerinti ellenőrzött bejelentés kizárólag az alábbi elektronikus utakon tehető:

a)    ügyfélkapu

b)   elektronikus űrlap

c)    általános célú elektronikus kérelem űrlap vagy

d)   hivatal@kistelek.hu elektronikus levelezési címre küldött e-mail útján.

Az a) pont szerinti út választása esetén a nyomtatványok elérhetők az alábbi helyen:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A b)-c) pont szerinti út választása esetén: https://epapir.gov.hu/

A d) pont szerinti út választása esetén a nyomtatványok szintén az alábbi helyen érhetők el: http://www.kistelek.hu/onkormanyzat/index.php?menu=hatosagi_ugyek&module_id=1

 

Az ellenőrzött bejelentésnek is tartalmaznia kell a jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket, a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében megjelölt kivétellel.

A Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerint: „A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni.

Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ennek értelmében a bejelentés előterjesztésével egyidejűleg szükséges leróni az eljárásra egyébként irányadó illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át.

A fentebb jelzett engedélyezési eljárásokban felmerülő eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díjak:

  • üzlet működési engedélyezése helyett ellenőrzött bejelentése illetékmentes és igazgatási díjmentes:
  • telepengedély-köteles tevékenység ellenőrzött bejelentése esetén:

Esetkörök

Összeg

Jogosult

Jogosult számlaszáma

Minden telepengedély-köteles tevékenység

5 000 Ft

Kistelek Városi Önkormányzat

10402142-50494849-52501008

Minden telepengedély-köteles tevékenység

19 400 Ft

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

10028007-00302584

Minden telepengedély-köteles tevékenység

23 000 Ft

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint vízügyi szakhatóság)

10028007-00283597

Minden telepengedély-köteles tevékenység

23 000 Ft

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

10028007-00335663

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenység esetén

13 000 Ft

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint tűzvédelmi szakhatóság)

10028007-00283597

 

A jogosult számlaszámára indított átutalási megbízásban a közlemény rovatban az engedélyezéssel érintett ügyfél nevét és a tevékenységgel érintett településnevet és ingatlancímet közölni kell.

Az ellenőrzött bejelentés megtételét követően a tevékenység az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc (8) napon– szakhatóság bevonása esetén tizenkét napon – belül elektronikus úton közölt értesítés közlését követően végezhető.

 

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint: „A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére.

 

A Korm. rendelet hatályos szövege az alábbi linkre kattintva olvasható:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

AJÁNLÓ