Kistelek város honlapja

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

A Kistelektől 7 kilométerre található Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark legismertebb kiállított műve Feszty ÁrpádA magyarok bejövetele” című körképe, de az öt nagy látogatóegységben, a rotundában, a szabadtéri kiállítóhelyeken, a skanzenben, a jurtákban és a nomád parkban számtalan emlékmű és kulturális-történelmi emlék fogadja a látogatókat.

Honlap: www.opusztaszer.hu

Hét vezér emlékmű

A hagyomány szerint a Pusztaszeren található 35 m átmérőjű kunhalmot (Árpád-halom) a szeri "országgyűlés" résztvevői emelték a sisakjaikkal összehordott földből. 1896-ban Kecskemét városa ezen a dombon emelte a ma látható, tetején lévő turullal együtt 14 m magas mészkő obeliszket, amelyet a hét vezér bronz domborműve díszít. 1990-ben nyilvánították történelmi emlékhellyé.

Árpád-kori templomrom (alapfal)

Csengele-Bogárhát, Templomhalom

A kisméretû kőtemplomot és temetőjét 1241-ben a tatárok elfoglalták és felégették. Később az ide telepített kunok az újjáépített templom köré temetkeztek, először pogány, majd felvett keresztény szokás szerint. A 16. században a templom a török pusztítás áldozatául esett, de romjai a 18. század végén még álltak. A község lakossága és a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai 1975-ben tárták fel és építették újra a rom alapfalait.

Móra-emlékfa és a nyolc tölgy (Kocsányos tölgyek)

Csengelén a község határában, az erdészház mellett álló 8 fából álló facsoportot 1900. körül ültették, csaknem kör alakban. Magasságuk eléri a 30 m-t. Irodalomtörténeti jelentősége, hogy Móra Ferenc gyakran megfordult a környéken, s ott tartózkodásakor az Aranykoporsó c. regényén is dolgozott.

A Magyar Vaisnava Hindu Egyesület Temploma

Nandafalva 1979-ben alakult. Kezdetben a ma jóga kolostorként működő szomszédos épületben gyakorolta lelki életét a közösség; a tanya egyik szobáját rendezték be kápolnának. A rendszerváltást követően újabb családok költöztek a lelki oázist jelentő alföldi tanyavilágba. A hagyományos hindu és magyar elemeket ötvöző új templom 2000-ben épült.

A közösség a Hindu Vaisnava Egyház és a Magyar Vaisnava Hindu Egyesület közhasznú szervezet keretein belül folytatja tevékenységét. Rendszeresen szervezünk egyházi, kulturális és oktatási programokat közművelődési és közoktatási intézményekben.

Honlap: www.nandafalva.hu

Hantházi major

Ópusztaszer, Hantháza

A majorsági gazdálkodást a Pallaviciniek terjesztették ki: a 19. század közepére 7, 1885-re 11 majort építettek. A 20. század első évtizedeiben a majorokat jól fölszerelt gazdasági üzemekké fejlesztették. Hantháza majorban hengerszékes gőzmalom, a kőtörési szőlőben szeszfőzde működött, 1925-ben a majorok egy részét keskenyvágányú gazdasági vasút kötötte össze Algyővel.

A majorok közül csak Hantháza maradt fenn a közelmúltig régi állapotában. Az 1960-as évek végén érdemes lett volna műemléki védelem alá helyezni. Azóta a darálómalmot és több istállót elbontottak, de két közös konyhás cselédház kevés változtatással ma is megvan.

Pallavicini-kastély

Az Ópusztaszer központjában lévő kastély jelenleg pszichiátriai otthon.

Zichy Galéria és Alkotóház

Pusztaszeren, az Árpád halmon álló Hétvezér Emlékmű lábánál, az Arborétum tőszomszédságában áll a 200 éves pusztabíró ház.

AJÁNLÓ