Kistelek város honlapja

Archívum

Önkormányzati választás - 2019
2019-09-03Kapcsolódó dokumentumok a "Dokumentumtár > Önkormányzati választás - 2019. október 13." menüben érhetők el.

EFOP-3.9.2 - Ösztöndíjpályázat
2019-08-21

Tisztelt Szülők és Diákok!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását.

Hivatkozott pályázati felhívásban szereplő cél elérése érdekében Kistelek Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján Ösztöndíj pályázatot kíván kiírni a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok általános iskolai, középiskolai oktatásban vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok oktatásához való hozzáférésének javítására. A projekt tevékenységeinek – közöttük az ösztöndíj programnak - köszönhetően remélhetőleg csökken a korai iskolaelhagyók és a végzettség nélküli iskolaelhagyások száma, ezáltal a program hozzájárul a társadalmi felzárkózáshoz emelve a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való bekapcsolódásának esélyeit.

Az Ösztöndíj pályázatunk felhívását és űrlapját letölthetik az alábbi linkeken:

http://kistelek.hu/EFOP392/2019/08/21/osztondijpalyazat/

Sikeres pályázást kívánunk!

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Kisteleki Ede Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
2019-08-06

A Kisteleki Ede Városi Könyvtár EFOP-4.1.8-16-2017-00010 azonosítószámú „A Kisteleki Ede Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című európai uniós projektje 35,57 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2017. márciusában a Kisteleki Ede Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra. A projekt 2017. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 35 579 551 forinttal. A projekt 2018. április 1-jén indult és 2019. május 31-én lezárult. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár (6760 Kistelek, Kossuth tér 2.) épülete a belső udvar felé kb. 55 m2-es területtel bővült. A fejlesztés eredményeként kialakításra került egy számítógép terem, valamint egy oktató terem. Akadálymentesítés, valamint az érintett nyílászárók felújítása, cseréje megvalósult, meghagyva a könyvtár eredeti arculatát. Információs és kommunikációs technológiai eszközök kerültek beszerzésre, valamint új bútorokkal lett felszerelve a könyvtár. A megmaradó belső udvar területén kültéri padok kerültek kihelyezésre, valamint beszerzésre kerültek kültéri programokhoz kapcsolódóan kültéri bútorok. A projekt célja az élethosszig tartó tanulás megvalósítása és biztosítása az ehhez kapcsolódó infrastruktúra biztosításával és fejlesztésével. Különböző programokat szervez a könyvtár az elkövetkező 5 évre, amiről tájékoztatást fogunk adni a lakosság számára. Szeretnénk ha a jövőben a könyvtár központi hely lenne a kisteleki lakosok számára és egy olyan környezetet tudnánk ezzel a fejlesztési beruházással létrehozni, ahová szívesen térnek be az emberek és kellemesen, hasznosan töltik el az idejüket.

A projekt időtartama: 2018. április 1-től 2019. május 31-ig.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Értesítés földi szúnyoggyérítésről
2019-07-23

Ezútal értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2019. július 25. napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén: 2019. július 26-27. napján.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 1,2ULV

Süliné Dr. Terecskei Erzsébet - jegyző

Nyilvánosp ályázati felhívás ingatlan értékesítésére
2019-07-17

A pályázat kiírója:

Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

A pályázat célja:

Kistelek Városi Önkormányzat tulajdonában van

 • a Kistelek belterületű 2650/87 helyrajzi számú, „kivett udvar 3 intézményi épület” megjelölésű 4160 m2 nagyságú ingatlan

A Képviselő-testület a 66/2019. (V. 29.) számú határozatában engedélyezte az ingatlan értékesítését.

Az ingatlan tulajdoni lapja és a helyszínrajza a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodáján megtekinthetők.

A pályázat tárgya:

 • Az ingatlan értékbecslés szerinti induló vételára: bruttó 25.000.000.- Ft,

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 2 eredeti példányban elkészítve és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2019. július 26-án 10 óráig a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján.

Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-          Pályázó (vevő) adatai

-          Ajánlat az adott ingatlanra, a vételár megjelölésével

-          Nyilatkozat a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap

A pályázó nem módosíthatja az ajánlatát.

Az ajánlattevő részéről a pályázati felhívásban közzétett pályázati kötelezettségek megszegése a pályázatból történő kizárását vonja maga után.

A pályázatról információ a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában, ügyfélfogadási időben kérhető.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát is, hogy új pályázatot írjon ki.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem kerül sor a szerződéskötésre, avagy a Pályázat kiírója eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázat lehetőséget ad a 2. 3. helyre rangsorolt ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Az ingatlanok előzetes egyeztetés nélkül is megtekinthetőek a pályázat beadásának időpontjáig.

Kistelek, 2019. július 16.

„Kisteleki Tükör” – Egy kisváros a XXI. sz. elején - Fotópályázat
2019-06-17

Kistelek Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet Kistelek várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából.

Kategóriák:

 1. Város – és épületfotó: kisteleki épületek, közterületek
 2. Portré- és szociofotó: Kistelekhez köthető emberekről készített portré, társas kapcsolatok, életmód, társadalmi jelenség
 3. Fotóesszé: Kistelekhez kapcsolódó esemény, jelenség, történet

Díjazás: 210 000 forint értékben vásárlási utalványok

Benyújtás határideje: 2019.07.31.

Részletes információ: Művelődési Központ, Kistelek, Petőfi u. 7-9., tel.: 62/597-122, www.kistelek.hu

Letölthető dokumentumok: „Kisteleki Tükör” – Egy kisváros a XXI. sz. elején - Fotópályázat

"Esély itthon Kisteleken" - Közeleg a leadási határidő
2019-05-30

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosítószámú "Esély itthon Kisteleken" című pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatás pályázat 2019. június 03. hétfő 12:00 óráig leadható Kistelek Városi Önkormányzat Kabinet Irodájában. Aki 2019. május 31-én pénteken szeretné leadni 16:00 óráig tudja megtenni!

Kapcsolódó cikk: Pályázati felhívás

Esély Itthon – Kisteleken - Ösztöndíj pályázat
2019-05-03

„Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó „Fiatalok helyben maradását ösztönző” támogatás elnyerésére

A pályázat célja:
Kistelek Városi Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP 1.2.11-16 kódszámú felhívás keretében benyújtott „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt átfogó célja, hogy a Kisteleken letelepedni vágyó, vagy itt munkát vállalni szándékozó fiatalok számára egy olyan egzisztenciateremtési alternatívát kínáljon, mely vonzó lehet akár családalapítás, akár vállalkozás elindításának céljából.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás - Bérlakás pályázat
2019-04-02

Kistelek Város Önkormányzata ezennel kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-
00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi
tartalommal:

Az Esély otthon projekt keretében Kistelek 508/3 helyrajzi számú, Ifjúság tér 4. szám alatt található
ingatlanban összesen 21 lakás kerül kialakításra. A tervezettek szerint szintenként 4 db egyszobás, 2 db
kétszobás és 1 db háromszobás lakás létesül, a lakrészek alapterületei 24 és 56 m2 között alakulnak.

A kiválasztott bérlőnek bérleti díj fizetési kötelezettsége nincs, csak az általa használt bérlemény
rezsiköltségeinek megfizetésére köteles. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a
beköltöző fiatal (vagy család, pár legalább egyik tagja) három hónapot meghaladó foglalkoztatási
jogviszonnyal rendelkezzen.

További részletek és pályázati csomag: LETÖLTÉS

Elkezdődtek a képzések a „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” projekt keretén belül
2019-04-02

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 azonosítószámú projekt részeként a humán közszolgáltatásban dolgozóknak, óvodapedagógusoknak és hátrányos munkaerőpiaci esélyekkel rendelkező munkavállalóknak több témában indulnak képzések.

A települési önkormányzatok által fenntartott humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek (pl. köznevelésben, egészségügyben, szociális és gyermekvédelemben dolgozók, kulturális szolgáltatást ellátók) képzése, továbbképzése érdekében pl. a következő képzéseket valósítjuk meg: Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés, Csapatépítés, Eredményes partnerkommunikáció, Érzékenyítő tréning, Mediációs képzés, Ingatlanközvetítő tanfolyam.

A projekt komplex óvodai szolgáltatásfejlesztése óvodapedagógusoknak ad lehetőséget akkreditált pedagógusképzéseken való részvételre, mint pl. Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi fejlődésében, A lelki egészség fejlesztése önismereti technikák segítségével, Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban.

Az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében három témában szervezünk képzéseket: Időgazdálkodás, Együttműködés fejlesztése, Hatékony kommunikáció. A képzésekre a hátrányos helyzetű munkavállalók jelentkezését várjuk (pl. az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést, 50 éven felüli életkorú személyek, megváltozott munkaképességűek, gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek)

A képzésekre szeretettel várjuk az érintett célcsoport résztvevőit.

Bővebb információ: Sejbenné Mészáros Edit, projektmenedzser 20/952-0093

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-03-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyílt ülésére, amelynek

Időpontja: 2019. március 21. (csütörtök) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2018. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs éves beszámolója
 3. Városi rendezvénynaptár összeállítása, (Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. Munkaterv-szolgáltatási terv)
 4. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása -szolgáltatási terv
 5. Kistelek Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
 6. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Kistelek, 2019. március 13.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Új piactér kialakítása Kisteleken
2019-03-12

0Projekt címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése.

Projekt száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Kistelek Város célja a helyi piac további bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag természetes betakarítására, hogy szüreti formájában, mikrobiológiai szempontból és mikroklíma tekintetében helyesen kerüljön tárolásra, ennek következtében növelhető legyen az eltarthatóság (raktározás) és a boltok polcain az eladásra felkínálás időkerete. Emellett a nyersanyag marketing jellegű figyelemfelkeltő vagy eltarthatóságot és állagot megőrző csomagolása, azért, hogy a nyersanyag - termelői elsődleges áru - versenyképessége javuljon. További cél, a komplex agrárlogisztikai centrum révén, hogy a helyi termelők termékei szervezetten, jól menedzselten összefogva jelenhessenek meg úgy, hogy mindeközben lehetőség nyíljon a helyi termelők termékeinek urbanizált igényeknek történő megfeleltetésére, a vásárlásával passzív módon előidézett jótékony hatások kommunikálására. A jogerős építési engedélyes terv dokumentációk alapján az épület bruttó terület:488,56 m2. A helyi gazdálkodók az infrastruktúra használatához a működtetőn keresztül, azaz az önkormányzaton keresztül kedvező feltételek mellett hozzájuthatnak és lehetőséget teremt az önkormányzat a termelők sikeresebb üzletviteléhez.

Szemléletformáló ÖKO kalandpálya
2019-03-05

Kistelek Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „ A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra” c. projektre.

A tervezett programok lebonyolításánál elsősorban az általános iskolás és gimnazista korosztályt vettük figyelembe, mivel ŐK a jövő nemzedékei. A pályázat keretein belül támogatást nyertünk Bábjáték "Lim-lom" mese c. előadásra, valamint a Zenebatyu- hulladékból hangszer bemutató programjára, melyre az óvodásokat, általános iskola alsós és felső tagozatosait valamint gimnazistákat és érdeklődő felnőtteket is szeretettel várunk.

A Szemléletformáló ÖKO kalandpálya- egy komolyabb kihívás így az általános iskola felső tagozatosai és a vállalkozó kedvű alsósok illetve a helyi gimnázium tanulói a célpont.

A Tréfás vetélkedő szervezése általános iskolások számára szemléletformáló feladatokkal- az alsós és felsőtagozatos osztályok részére illetve az óvodások részére külön-külön az életkoruknak megfelelően összeállított vetélkedők.

Fontos számunkra, hogy a felnövő nemzedék minél több információival rendelkezzen és minél több információ érje őket a környezetünk minél szélesebb körben történő szemléletformálása.

Pályázattal kapcsolatos információ elérhető: www.szelektalok.hu

„ A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.”

Ingyenes sportrendezvények
2019-03-05

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk az alábbi SPORTRENDEZVÉNYRE 2019.03.11-2019.03.14 

PROGRAM:

 • 2019.03.11 és 2019.03.13: FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS FOGLALKOZÁSOK 14.00-17.00 (Kisteleki Általános Iskola tornaterme, Kistelek, Petőfi u 9.)
 • 2019.03.11 ÉS 2019.03.13: SPINRACING FOGLALKOZÁSOK 17.00-20.00 (Művelődési Központ Kistelek, Petőfi u 7-9.)
 • 2019.03.12 ÉS 2019.03.14: NÉPTÁNC FOGLALKOZÁSOK (Művelődési Ház Balástya, Széchenyi u .15)

Az órákra előzetes bejelentkezés nem szükséges!

A részvétel a foglalkozásokon ingyenes!

A program a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.Bursa Hungarica - Elérhető az ösztöndíjpályázat eredménye
2018-12-10

2018. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

Adatok:

 • 20 db érvényes Bursa Hungarica pályázat érkezett be a Kistelek Városi Önkormányzathoz
 • 19 db A típusú és 1db B típusú
 • Összes megítélt támogatás összege 2019 évre: 1 125 000 Ft
 • Támogatás átlagos mértéke: 1 főre átlagosan havi 5 625 Ft 10 hónapon át
  (a 2018/2019. tanév második félévére és a 2019/2020. tanév első félévére)


A települési önkormányzat 2018. december 17-ig döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék (6760 Kistelek, Árpád u.1-3., sárga épület).


A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Kistelek, 2018.12.07.

Meghívó közmeghallgatásra
2018-12-10

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  2018. december 14-én 16 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA
/a díjak átadására 15:30 órai kezdettel kerül sor/

Napirend:

 1. Tájékoztató a takarékszövetkezeteket érintő jövőbeli változásokról
 2. Polgármesteri tájékoztató a 2018-as évről és a 2019-es év fejlesztéseiről
 3. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy Sándor s.k. - polgármester

A Helyi Érték Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület sikeres pályázata
2018-12-08

A „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018” című felhívásra 476.667 Ft támogatást nyert a kisteleki székhelyű Helyi Érték Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2018. évi szakmai programjához kapcsolódóan. A NEA-KK-18-SZ-0027 azonosító számú pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának meghirdetésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg, célja az Egyesület szakmai programjához való hozzájárulás.A projekt megvalósítási ideje 2018. április 01. és 2019. március 31. között várható. A támogatás az Egyesület 2018. évi szakmai programjainak költségeihez járul hozzá.

Kistelek, 2018. december 05.

Domonics János sk. - elnök

Támogató szervezet:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Közreműködő szervezet:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére
2018-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom a Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 21-én pénteken, 8.30 órai kezdettel tartandó  közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2018. december 05.

Rostás István s.k. - elnök

Pályázati felhívás - 2019. évi civil támogatásról
2018-11-30

Kistelek Város Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

Letölthető dokumentáció

Bursa Hungarica 2019 - Meghosszabbított beadási határidő
2018-11-07

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13. (kedd)

Várjuk a további pályázatok beérkezését!

Letölthető nyomtatványok:

Szűrés

AJÁNLÓ