Kistelek város honlapja

A Kistelek környéki ipari zóna további fejlesztése

A Szabad Vállalkozási Zóna címet elnyert Kisteleki Ipari Zóna komplett fejlesztési stratégiával és a 2014-2020-as évekre optimalizált pályázati stratégiával rendelkezik, mely hierarchikus rendszerbe foglalja a kistérségi gazdaság fejlesztésére vonatkozó szándékokat.

A megvalósítás előtt álló, tervezett intézkedések a következőek:

 1. A Kistelek környéki ipari zóna további, magas szintű infrastruktúra fejlesztése  
 2. A térségben működő, illetve betelepülni kívánó vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek a megteremtése
 3. Üzleti szolgáltatások további kialakítása, folyamatos fejlesztése a KKV-k versenyképességének támogatására        
 4. Befektetésösztönzés
 5. A kistérség gazdaságfejlesztő szervezetének kialakítása
 6. A húzóágazatokban új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások
 7. A vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése
 8. Az idegenforgalmi kínálat térségi összehangolt fejlesztése
 9. a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, versenyképességük fokozása
 10. A vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerősítése, KFI beruházásainak támogatása
 11. Szakmai ismeretek és új technológiák továbbadása, a technológiai transzfer elősegítése
 12. Ökoinnováció
 13. Az információs és kommunikációs technológiák bevezetése, terjesztése a vállalkozások körében
 14. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
 15. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
 16. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése
 17. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés városi környezetben
 18. A környezetipar kibontakoztatása
 19. 19.Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energia - hatékonysági fejlesztések
 20. Környezetügyi szemléletformálás, klímaváltozásra történő felkészülés,
 21. A gazdálkodás szempontjából is kulcsfontosságú természeti erőforrások védelme
 22. Hálózati gazdaság fejlesztése
 23. Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések előmozdítása
 24. Nemzetközi partnerekkel közös fejlesztési stratégiák kidolgozása
 25. Határokon átnyúló projektek tervezése, kivitelezése a húzóágazatokban
 26. Jó gyakorlatok átvétele –átadása a nemzetközi szakmai piacon
 27. Új, horizontális és vertikális, kapcsolatok kiépítése

Az intézkedések megvalósításra a rendelkezésre álló források és az együttműködő partnerekkel történő megállapodások alapján kerül sor.

AJÁNLÓ