Kistelek város honlapja

A Kisteleki kistérséget érintő kiemelt régiós innovációs ágazatok

A közvetlen gazdaságfejlesztési tevékenység mellett a város jelentős figyelmet fordít az innovációs trendekre és ágazatokra, és folyamatosan keresi az együttműködési lehetőséget az érintett szektorokkal.

Zöld (agrár-élelmiszeripari) biotechnológia alszektor

A. növénytermesztési biotechnológia:

1. Marker asszisztált szelekció (MAS): Genotípus alapján történő szelekció, amely a kívánt tulajdonságot kódoló génnel szoros kapcsoltságban lévő ismeretlen lokuszokat a markerek alapján azonosítja (klónozás).

2. Mikroszaporítás: Növények különböző vegetatív (testi) szerveinek, szöveteinek és sejtjeinek tenyésztése steril kontrollált körülmények között (klónozás).

3. Genetikai módosítás: A bejuttatott gén beépül a gazdaszervezet vagy sejt szerv genomjába, működik, fehérjét termel, és öröklődik.

4. Agromikrobiológia: Molekuláris növénydiagnosztika (DNS, immunoesszé). Talaj biotechnológia: Olyan mikrobiológiai rendszerek fejlesztése, melyek komplex megoldásokat nyújtanak a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén, és természetes módon biztosítják a talajok tápanyag szolgáltató képességét és javítják a termékenységét;

B. állattenyésztési biotechnológia:

1. Embrió technológiák: mesterséges megtermékenyítés és ondómélyhűtés, embrió átültetés és mélyhűtés, in vitro embrió előállítás, embriómanipuláció és klónozás, genetikai elemzés és gaméta ivar vizsgálat.

2. Molekuláris állatdiagnosztika és marker asszisztált szelekció (MAS);

C. élelmiszeripari biotechnológia:

1. Élelmiszerbiztonság monitorozás: DNS és immunoesszé technológiák az élelmiszerekben található toxinok kvalitatív és kvantitatív meghatározására.

2. GMO nyomonkövetés: A táplálékláncban megjelenő GMO minőségi és mennyiségéi kimutatása molekuláris diagnosztikai módszerekkel.

Fehér (ipari-környezetvédelmi) biotechnológia alszektor

A. bioalapú termékek, biofinomítás:

Biomasszából organikus savak, ipari enzimek stb. környezetbarát, fenntartható módon történő előállítása különféle iparágak számára: vegyipari és gyógyszeripari alapanyagok, élelmiszer-alapanyagok, textil-alapanyagok, bioalapú műanyagok (biopolimerek), kenőanyagok stb.;

B. bioenergia:

Biomasszából energiahordozók előállítása: pl. biobrikett, biogáz, bioetanol, biobutanol, biodízel, biohidrogén;

C. bioremediáció:

Biológiai rendszerek (mikroorganizmusok) használata a

környezet megtisztítására a (toxikus) szennyezőanyagoktól.

A biotechnológiai ágazatot a kezdeti időktől fogva az orvosi biotech-hez köthető cégek, projektek uralják. Mind az USA-ban, mind Európában a biotechnológiával foglalkozó cégek kb. 90%-át teszik ki. Az orvosi biotechnológián belül, Magyarországon kiemelkedő területek a bioterápiák, a kutatási vagy platform technológiák, valamint a bioinformatika.

AJÁNLÓ