Kistelek város honlapja

Folyamatban lévő, a gazdaság fejlődéséhez hozzájáruló projektek

Ipari terület fejlesztése Kisteleken

A DAOP-1.1.1/A és C-11 pályázat keretében megvalósuló projekt ipari terület - Kiskunmajsai út menti gazdasági - fejlesztési területek- infrastrukturális fejlesztését célozza Kistelek város külterületén.

Projektgazda a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt.

A projekt célja a gazdaság fejlődésének folyamatos támogatása, és újabb vállalkozások betelepülésének elősegítése egy vonzó ipari környezet kialakításával.

A projekt eredményeként 42 ha ipari terület infrastrukturális fejlesztése valósul meg. Közművek kerülnek kiépítésre (víz, szennyvíz, gázhálózat), továbbá egy csarnok kerül megépítésre (1190 nm)..

Gázhálózat fejlesztése

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.- vel történt egyeztetés szerint a gázzal ellátandó Kistelek Gazdaságfejlesztési területen a letelepülő vállalkozások számára gázelosztó vezeték építésére kerül sor, melyről szükség szerint bárhol készíthető leágazó vezeték.

Vízhálózat fejlesztése

A Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. megbízást adott az érintett ipari terület teljes területét lefedő, megfelelő kapacitású vízhálózat kialakításának előkészítésére. A megvalósítás folyamatban van.

Szennyvízhálózat fejlesztése

Nyertes pályázat alapján folyamatban van a város teljes területén a gravitációs szennyvízhálózat kialakítása, vele párhuzamosan az Ipari Park területén lévő szennyvíztisztító ipari célra történő hasznosításának előkészítése, valamint az új, lakossági célokat szolgáló szennyvíztisztító üzem megépítése.

Energiaellátás fejlesztése

A Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. az elektromos áram kiépítését saját forrásból valósítja meg a területen. Ez folyamatos, tekintve, hogy a vállalkozások egy részének az elektromos áram igényei nem kerültek pontosan meghatározásra, azokat jelentősen befolyásolják a közel jövőben megkötésre kerülő szándéknyilatkozatok.

Csarnoképítés

Az ipari parkban jelenleg beépítetlen terület gazdasági-ipari besorolású, a településrészre vonatkozó Szabályozási Tervben illetve Helyi Építési Szabályzatban Gip besorolású övezet, azaz a beépítésre vonatkozó előírások szem előtt tartásával a fenti funkciójú épület építésére alkalmas.

A tervezési programban eredményeként létrejövő, infrastruktúrával ellátott ipari terület a jövőben betelepülő vállalkozások kényelmét szolgálja, segíti tevékenységüket. Az infrastruktúra – mint szolgáltatás – fenntartását és karbantartását a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. által megbízott karbantartó cég végzi. A projekt fenntartása során különböző szolgáltatások válnak elérhetővé a betelepülő cégek számára, amelyek az iparterületen működő vállalkozások igényeit fogják szolgálni. Ezen szolgáltatásokat a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. kedvező áron fogja nyújtani a betelepülő cégek számára.

Az ipari területet működtető cég által nyújtott szolgáltatások:

  • Pályázati, üzletviteli tanácsadás
  • Marketing és PR tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
  • Humán erőforrás felvételéhez és képzéséhez kapcsolódó szolgáltatások
  • Pénzügyi tanácsadás
  • Takarítási, karbantartási szolgáltatás
  • Szervezetfejlesztési tanácsadás
  • Portaszolgálat
  • Objektumvédelem

Kis-és középvállalkozások fejlődését elősegítése a határmenti régióban
           
Kistelek és Újvidék között a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépülését és közös üzleti infrastruktúrát támogató projekt révén jöhetett létre direkt gazdasági kapcsolat. A gazdasági kapcsolatok erősítése a projekttervezés folyamata során intézményi szinten kezdődött meg a két város fejlesztési ügynökségeinek és ipari park fejlesztési ügynökségeinek részvételével, amely folytatásában a projekt keretein belül már vállalkozói szintre értek a gazdasági kapcsolatok. A projekt egyik specifikus célkitűzése a térség és az érintett városok KKV-jainak egymáshoz való közelítése tapasztalatcsere, továbbá gazdasági kapcsolataik erősítése céljából.

A projekt keretében eddig közel húsz partner írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot határon innen és határin tú.

AJÁNLÓ