Kistelek város honlapja

A térség gazdaságfejlesztését támogató megvalósult projektek

Kistelek Város Önkormányzata számos Európai Uniós részfinanszírozású projektet valósított meg az elmúlt években. Ezek egy része közvetlenül a gazdaságfejlesztésre irányult, míg a többi a gazdasági tevékenységek infrastrukturális hátterét alakította és fejlesztette.

A közműszolgáltatások terén jelentős beruházások valósultak meg, melyek a város közintézményeinek fűtését a helyben feltárt termálvíz hasznosítására építi, kiváltva ezzel a gáz felhasználását, a környezetszennyezést-, és a költségek csökkentését elérve.

Térségi Agrárlogisztikai Központ létesítése

A háromhektárnyi fejlesztési területen épült 3600 négyzetméternyi központ egyharmada hűtött terület. A beruházás 450 millió forintba került. Ebből 350 millió forintot a termelői értékesítő szövetkezet (azaz a TÉSZ) fedezett, nagyobbrészt uniós támogatásból, 100 milliót az önkormányzat állt, szintén főleg uniós pénzből.

A korábban TÉSZ tulajdonában lévő agrárlogisztikai központ megváltozott tulajdonosi szerkezettel végzi tevékenységét.

Inkubátorház létesítése

Az inkubátorház megépítésének átfogó célja a leghátrányosabb helyzetű kistérség gazdasági életének fellendítése volt, míg a projekt közvetlen célja az 1.560 m2-es inkubátorház felépítése a Kistelek és Térsége Ipari Parkban, 16 új vállalkozás betelepítése, az inkubátorház szolgáltatásokkal történő ellátása.

A kisteleki inkubátorház mára rendelkezik alapszolgáltatásokkal (titkárság, levélkézbesítés, fax, gépelés stb.), amelyekre a vállalkozásoknak mindig és rendszeresen szüksége van, másrészt műhely és raktárbérletet biztosít. Rendelkezik egy tárgyalóteremmel, amelyet bérelni lehet tárgyalások, illetve oktatások megtartására, valamint a kiegészítő szolgáltatások széles körét tudja biztosítani.

Geotermikus energia hasznosítása Kistelek város intézményi hőenergia-ellátására

2002-ben határozta el a város alatti geotermikus energiavagyon többlépcsős hasznosítását. Először egy 2100 méter mélységű úgynevezett termelőkutat alakították ki, 2004-ben pedig termálfürdőt építtettek az onnan feltörő, 82 Celsius fokos, kedvező összetételű termálvízre alapozva. 2005. októbere és 2007. júniusa között egy újabb, 1700 méter mélységű kutat fúrattak, amely képes a termálvizet a hasznosítás után visszasajtolni a homokkőrétegbe. Ezt a mintegy 5 kilométer hosszú távvezeték építése követte, amellyel a termálvizet elvezethették a közintézményekhez, majd korszerűsítették nyolc közintézmény fűtési rendszerét.

A rendszer kiválóra vizsgázott, a projekt a város és a kisteleki kistérség számára kézzelfogható előnyökkel járt. A sikeres beruházás iránt más települések is érdeklődnek, és minél több helyen valósul meg hasonló projekt, annál inkább hozzájárulnak Magyarország túlzott földgázfelhasználásának csökkentéséhez.

Iparipark-fejlesztés Kisteleken

A munkálatok 2011 júniusában kezdődtek, év végére be is fejeződtek, a projekt 2012. májusában zárultak le. Ezek keretében víz-gerincvezetéket létesítettek, megépítették a középnyomású földgázelosztó vezetéket, kialakították a közvilágítási hálózatot, valamint az energiaellátó-hálózatot és a csatlakozó kisfeszültségű hálózatot. Nagyjából 20 hektárt, a zöldmezős felületet fejlesztették ebből az összegből, hiszen a park többi részén ezek már korábban is megvoltak.

Non-profit térségi innovációs termék – export és – import tanácsadói és kereskedelmi kompetencia központ

A „Régiós zöldség-gyümölcs élelmiszerbiztonsági hálózat és közös termékpiac kialakítása” címen megvalósított program célja volt közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében.

A hazai és nemzetközi partnerekkel karöltve a zöldség – gyümölcs ágazat helyi termelőinek kívántak olyan non-profit szolgáltatásokat nyújtani, amivel versenyképesebbé válhatnak. Ennek érdekében közös termékvédjegy „Zöld Kincs” (HU) és Közös termékvédjegy (Ro) került kialakításra, valamint mindegyik érintett partner saját beruházást is végzett a projekt keretein belül.

Kisteleken így egy non-profit térségi innovációs termék – export és – import tanácsadói és kereskedelmi kompetencia központ kialakítása és üzemeltetése. Az épület magába foglalja az információs és tanácsadói irodákat, bemutatótermet, konferencia- és oktatótermet, szociális blokkokat, előteret a recepcióval, közlekedő egységeket.

A beruházás keretében megvalósuló ágazati tanácsadói kompetencia központ első lépésben a projekthez közvetlenül kapcsolódó célcsoport rugalmas piaci megjelenéséhez szükséges szakismeretek átadását teszi lehetővé, elméleti és gyakorlati képzéssel, díjtalan tanácsadással, és emellett a határmenti térségen belül jelentkező közös lehetőségekre vonatkozó információ áramláshoz is hozzájárul

AJÁNLÓ