Kistelek város honlapja

Kistelek Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

A térségi szemléletben elkészült Kistelek Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) alapvető célja a térségben, a város vonzáskörzetében és a városban élők életszínvonalának javítása, a hosszú távú és stabil jövedelemnövelés.

Eszköze a város és a versenyképességének javítása, amely nem más, mint a gazdasági életben résztvevők képessége relatíve magas jövedelem és magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, ezáltal tartós gazdasági növekedés elérésére.

A város hosszú távú, átfogó célja, hogy kihasználva jó közlekedés földrajzi helyzetét, természeti, gazdasági és humán erőforrásait a jelenlegi leghátrányosabb helyzetű kistérségi státuszból felemelkedve a régió meghatározó kisvárosává és kistérségévé erősödjék és biztosítani tudja az itt élők számára a minőségi élet feltételeit.

Ennek érdekében a középtávú céljai:

 1. Gazdasági diverzifikáció, vállalkozásfejlesztés, lakossági jövedelemszerzés
 2. elősegítése
 3. Közlekedési adottságok javítása: a közlekedési rendszer és infrastruktúra
 4. fejlesztése
 5. Az épített környezet minőségének javítása: európai színvonalú kisváros felépítése
 6. A természeti környezet minőségének javítása, a környezetvédelmet
 7. szolgáló infrastruktúra és a zöldterületek fejlesztése
 8. Kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások bővítése és a hozzá tartozó
 9. humáninfrastruktúra fejlesztése, civil társadalom erősítése
 10. Az oktatás átszervezésével életképes oktatási intézményrendszer
 11. kialakítása, humánerőforrás fejlesztés
 12. Az egészségügyi ellátás és szociális gondoskodás erősítése
 13. Térségi gondolkodás, integráció bővítése: a kooperációk fokozása, Közös, térséget erősítő programok indítása

A középtávú célok meghatározása mellett konkrét intézkedéseket is tesz a város, melyek jelentős része megvalósult, illetve folyamatban van.

AJÁNLÓ