Térségi Intézményi Társulás

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013
A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint
A támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.


2017. július 1-én alakult meg oktatási intézményeik összevonásával a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény, (a továbbiakban: TKIKI. 2011. szeptember 1-től a kisteleki bölcsőde is az intézmény tagintézménye lett. A KLIK létrejöttével az intézményből kiváltak az iskolák. A TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó intézménye a Térségi Intézményi Társulás, mely az 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a alapján jött létre.

Kistelek és Pusztaszer óvodai, bölcsődei és családi napközit biztosító intézményinek kapacitása:

Az intézményben és összességében a Kisteleki Járás óvodáiban nem jelentkezik kapacitáshiány. A demográfiai trendeket figyelembe véve megfelelő a férőhelyszám a következő évekre is. A három év alattiak ellátása esetén azonban férőhelyhiány jelentkezik. A kisteleki bölcsődében évek óta várólista van. A pusztaszeri egységes óvoda-bölcsődébe felvehető 3 éven aluli gyereklétszám 5 fő. Indítása óta folyamatosan öt gyermek van a csoportban, a jövőben igény lenne több helyre is.

Az intézményeknek, mint köznevelési és gyermekjóléti intézményeknek nem csak a jogszabályban meghatározott követelményeknek kell megfelelniük, de figyelembe kell vennie az érintettek (gyerekek, szülők és alkalmazottak) és a település igényeit is.

A települések igényeinek megismerésére és felmérésére az intézmények az alábbi módszereket veszik igénybe:

  • A települési és kistérségi fejlesztési koncepciók és stratégiák elemzése
  • A települési demográfiai adatok elemzése
  • Helyzetelemzések, felmérések, statisztikák készítése és ezen adatok elemzése.

Az intézményvezetők és az érintett pedagógusok aktív részvételével fórumok kerülnek megszervezésre, hogy megtehessék észrevételeiket és javaslataikat. Mindez elősegítheti a hatékony működést és segít előmozdítani az intézmény jövőbeni fejlődését, hogy minél hathatósabb eredményeket lehessen elérni.