Szociális adatbázis – Ópusztaszer

Humán közszolgáltatás Ópusztaszer
Terület
Munkakör (vezető,…)
Név
elérhetőség (munkahelyi telefon, e-mail)
Végzettségek
Védőnő
védőnő
Lajkó Edit
20/523-7515
főiskola
Egészségügy
Házi orvos
Dr. Bálint Csilla
62/275-010
20/277-7521
egyetem
Egészségügy
Fogorvos
Dr. Vargáné Dr. Lakatos Gabriella
70/941-4214
orvosi egyetem
háziorvosi szakvizsga
Család-és gyermekjóléti szolgálat
családsegítő
Tariné Cziumandru Angéla
62/575-130
opusztaszer.gyermekjolet@gmail.com
általános szociális munkás, mediátor
Bölcsőde
bölcsődevezető
Nagyné Papp Ildikó
pappildi5@gmail.com
70/259- 4198
főiskola
Bölcsőde
kisgyermeknevelő
Huszkáné Kucsura Ildikó
62/275-221
OKJ
Bölcsőde
kisgyermeknevelő
Nagy Eszter
62/275-221
OKJ
Bölcsőde
kisgyermeknevelő
Szána Gáborné
62/275-221
OKJ
Bölcsőde
kisgyermeknevelő
Varga Lászlóné
62/275-221
OKJ
Óvoda
telephelyvezető
Szélesné Szabados Judit
62/ 275-246
főiskola
Óvoda
óvodapedagógus
Czeigerschmidt Roland
62/ 275-246
főiskola
Óvoda
óvodapedagógus
Forgó Piroska
62/ 275-246
főiskola
Óvoda
óvodapedagógus
Szombathelyiné Szabó Gyöngyi
62/ 275-246
főiskola
Óvoda
dajka
Soósné Kovács Ibolya
62/ 275-246
OKJ végzettség
Óvoda
dajka
Szűcs Szilvia
62/ 275-246
OKJ végzettség
Általános iskola
igazgatóhelyettes
Széplaki Ferenc Károly
62/ 275-221
magyar nyelv és irodalom, történelem, számítástechnika szakos tanár,
Közoktatásvezetői szakvizsga
Általános iskola
tanító
Farkas Józsefina
62/ 275-221
általános iskolai tanító
Általános iskola
angol tanár
tanító
Korom Renáta
62/ 275-221
angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola 1-6. osztályában,
Általános iskola
tanító
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Kovács Katalin
62/ 275-221
óvodapedagógus,
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen,
Általános iskola
gyógypedagógus
Krupa Mónika
62/ 275-221
értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár,
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon,
Általános iskola
biológia, testnevelés szakos tanár
gyógytestnevelő
Pávlicz Ágnes
62/ 275-221
biológia, testnevelés  szakos tanár,
gyógytestnevelő tanár,
Általános iskola
tanító
természetismeret tanár
Székesiné Zsibók Emese
62/ 275-221
óvodapedagógus,
általános iskolai tanító,
Általános iskola
matematika, fizika szakos tanár
Szilvási Klára
62/ 275-221
matematika, fizika szakos tanár
Általános iskola
történelem, angol szakos tanár
Széplakiné Dóra Ildikó
62/ 275-221
történelem, orosz szakos tanár,
Közoktatásvezetői szakvizsga
Általános iskola
tanító
Tóth Istvánné
62/ 275-221
általános iskolai tanító
Általános iskola
Technikai dolgozó
Tanásziné Erős Erika
62/ 275-221
Általános iskola
Technikai dolgozó
Tóth Beáta
62/ 275-221
Általános iskola
Technikai dolgozó
Tóth István
62/ 275-221
Önkormányzat
informatikus
Czékus Attila Dávid
tel: 62/575-130
felsőfokú
Önkormányzat
pályázatíró
Czinkócziné Varga Ida
palyaz.opusztaszer@invitel.hu
tel: 62/575-130
egyetem
Önkormányzat
pénzügyi csoportvezető
Jeneiné Vidács Mária
penzu.opusztaszer@invitel.hu
tel: 62/575-130
mérlegképes könyvelő
Önkormányzat
tanyagondnok
Kecskeméti Zoltán
középfokú
Önkormányzat
tanyagondnok
Nagy Gábor
középfokú
Önkormányzat
tanyagondnok
Papp János
középfokú
Polgármesteri Hivatal
jegyző
Dr. Lajkó Norbert
jegyzo.opusztaszer@invitel.hu
tel: 62/575-130
jogi egyetem, szakvizsga
Polgármesteri Hivatal
könyvelő, pályázatíró
Kismárton Ildikó
palyaz.opusztaszer@invitel.hu
tel: 62/575-130
főiskola, mérlegképes könyvelő
Polgármesteri Hivatal
köztisztviselő
Pintérné Papp Anett
tel: 62/575-130
főiskola, mérlegképes könyvelő
Polgármesteri Hivatal
könyvelő
Vargáné Balogh Pirosta
penzu.opusztaszer@invitel.hu
tel: 62/575-130
főiskola, mérlegképes könyvelő
Polgármesteri Hivatal
köztisztviselő
Királyné Soós Ildikó
tel: 62/575-130
főiskola
Polgármesteri Hivatal
köztisztviselő
munkaügy
Mucsi Ibolya
opusztaszer@invitel.hu
tel: 62/575-130
középfokú
Polgármesteri Hivatal
köztisztviselő
Pintérné Papp Anett
tel: 62/575-130
főiskola, mérlegképes könyvelő
Polgármesteri Hivatal
adóügyek, anyakönyvi ügyek
Simán Istvánné
opusztaszerp@invitel.hu
tel: 62/575-130
középfokú
Polgármesteri Hivatal
szociális ügyéntéző népesség nyilvántartás, engedélyek
Matuszka Irén
opusztaszerh@invitel.hu
tel: 62/575-130
főiskola
Polgármesteri Hivatal
Nagy Katalin Vivien
tel: 62/575-130
főiskola
Polgármesteri Hivatal – Konyha
élelmezésvezető
Mészárosné Faragó Barát Erika
62/275-132
Polgármesteri Hivatal – Konyha
szakács
Farkas Attila
62/275-132
Polgármesteri Hivatal – Konyha
szakács
Keresztúri-Tóthné Berkec Hedvig
62/275-132
Polgármesteri Hivatal – Konyha
szakács
Kovács Máté
62/275-132
Polgármesteri Hivatal – Konyha
konyhai dolgozó
Szekeres Antalné
62/275-132
Polgármesteri Hivatal – Konyha
konyhai kisegítő
Becsei Csaba
62/275-132
Polgármesteri Hivatal – Konyha
konyhai kisegítő
Zsemberi Katalin
62/275-132
Egyház
Plébános
Kovács Zoltán
62/259-630
teológiai egyetem
Egyház
Plébános
Antal Imre
62/259-630
teológiai egyetem