Szociális adatbázis – Balástya

Terület
Munkakör
Név
elérhetőség (munkahelyi telefon, e-mail)
Végzettségek
Védőnő
1.    sz. védőnői körzet
Kóródi Vivien
06 (30) 869-5037
védőnő (főiskola)
balastyavedono1@gmail.com
2.    sz. védőnői körzet
Böröczné Huszka Edina
06 (30) 462-6368
védőnő (főiskola)
balastyavedono2@gmail.com
Orvosi (háziorvos, gyermekorvos)
házi orvos
Dr. Györe Ferenc
62/278-400
gyermekorvos
06(20)936-9260
háziorvos
Orvosi (háziorvos, gyermekorvos)
háziorvos
Dr. Veidner Tibor
06 (30)998-6047
háziorvos
62/278-200
tüdőgyógyász
Orvosi (háziorvos, gyermekorvos)
fogorvos
Dr. Szabó Orsolya Katalin
62/278-284
fogorvos
Orvosi (háziorvos, gyermekorvos)
fogorvos
Dr. Kollár Csaba
62/278-284
fogorvos
Orvosi (háziorvos, gyermekorvos)
fogorvosi asszisztens
Hegedűsné Gera Gyöngyi
62/278-284
Integrált Szociális Intézmény
vezető
Túriné Török Ilona
62/278-222
 társadalomombiztosítási szervező
szociális asszisztens, szociális szakvizsga
Integrált Szociális Intézmény
szociális gondozó
Maráczi Mária
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő
Rabovszki-Tasi Beatrix
62/278-222/121
mentálhigiénés szakember
gyjolet@balastya.hu
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
étkeztetés, asszisztens
Bárkányi Jánosné
szociális gondozó- és ápoló
Házi segítségnyújtás
házi gondozó
Kneifel Mária
Tanyagondnoki Szolgálat
tanyagondnok
Böröcz Lászlóné
62/278-222/123
tanyagondnok
Sutkáné Kothencz Julianna
62/278-222/123
tanyagondnok
Tari Józsefné
62/278-222/123
tanyagondnok
Gémesné Csókási Erika
62/278-222/123
Önkormányzat
polgármester
Ujvári László
62/278-222
polgarmester@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
jegyző
dr. Nagy-Elekes Petra
62/278-222/113
jogász
jegyzo@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
titkárnő, munkaügyi ügyintéző
Zánthó Anett
62/278-222/101
titkarsag@balastya.hu
munkaugy@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
adóügyek
Horváth-Zsikóné Kiri Mária
62/278-222/103
közgazdász
adougyek@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
építésügy
Márkus Rudolf
62/278-222/105
epitesugyvbalastya.hu
Polgármesteri hivatal
gazdaságvezető
Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna
62/278-222/117
penzugy1@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
pénzügyi ügyintéző
Szemerédiné Szabó Mónika
62/278-222/109 penzugy2@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
pénzügyi ügyintéző
Hegedűs Zsuzsanna
62/278-222/109 penzugy3@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
pénzügyi ügyintéző
Mihályi-Gömöri Júlia
62/278-222/104 penzugy4@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
pénztáros
Szabó Lajosné
62/278-222/118 penztar@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
Szociális-és gyermekvédelem
Tóth Szilvia
62/278-222/105
szocig3@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
általános igazgatási ügyek
Mucsi Mihályné
62/278-222/114 szocig2@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
anyakönyvvezető
Szélné Megyeri Krisztina
62/278-222/111 anyakonyv@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
közfoglalkoztatás
Farkas Aranka
62/278-222/120
jogasz@balastya.hu
Polgármesteri hivatal
pályázatírás
Péterné Bárkányi Tímea
62/278-222/115
telehaz@balastya.hu
Közművelődés
művelődésszervező
Fodor Tamás
62/255-529
balastya@balastya.hu
művelődésszervező
ifj. Tari József
62/255-529
balastya@balastya.hu
művelődésszervező
Gémes Fruzsina
62/255-529 balastya@balastya.hu
Könyvtár
könyvtárvezető
Kocsisné Benkő Beáta
62/578-130
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles könyvtáros
könyvtáros informatikus
Falugazdász
falugazdász
Halász Zsolt
62/278-222/107
falugazdász
Halászné Ács Éva
62/278-222/107
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodavezető
Csontos Mária
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
óvodai menedzser ls minőségfejlesztési szakértői szakvizsga
Balástyai Csudavilág Óvoda
helyettes vezető
Palotás Csilla
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
beszédfejlesztő pedagógus szakértői szakvizsga
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Bagi Mária
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
mozgásfejlesztő pedagógus szakértői szakvizsga
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Bitóné Kauczki Anikó
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Czirok Tamásné
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Kovácsné Czékus Zsuzsanna
30/8695024
 óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Maróti Józsefné
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Nagyné Vincze Orsolya
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Schreiber Béla
30/8695024
óvodapedagógus abszolutórium
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
pedagógiai asszisztens
Nagy Gabriella
30/8695024
érettségi + pedagógiai asszisztens képzés
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Bürgés Lászlóné
30/8695024
 óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Dékány Péterné
30/8695024
óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Dékány Józsefné
30/8695024
óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Tóth Istvánné
30/8695024
óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
igazgató
Rabi Edit Éva
62/ 578-131
általános iskolai tanító, főiskola
iskola@koznevelesbalastya.hu
 tanügyigazgatási szak
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanító, napközis nevelő
Bernát Evelin
62/ 578-131
általános iskolai tanító, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanító, fejlesztőpedagógus
Csányi Péterné
62/ 578-131
 általános iskolai tanító, rajz szakkollégiumi képesítéssel
nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus, szakvizsga
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Gállné Leiner Ilona
62/ 578-131
 mateamtika-fizika szakos tanár, főiskola
 informatika szakos tanár, főikola
okleveles technika szakos tanár, egyetem
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanító
Gera Márta
62/ 578-131
általános iskolai tanító angol nyelvi szakkollégiummal, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanító
Gondáné Frankó Valéria
62/ 578-131
általános iskolai tanító, főiskola
tehetségfejlesztő pedagógus
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Hegedűs Marianna
62/ 578-131
 mateamtika,  informatikai szakos tanár, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Horváth Lívia
62/ 578-131
zeneszerző, egyetem
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
iskolai könyvtáros
Kocsisné Benkő Beáta
62/ 578-130
 magyar nyelv-és irodalom szakos tanár, főiskola
könyvtáros informatikus, egyetem
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanító
Kormányosné Rudner Edit
62/ 578-131
általános iskolai tanár, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár, napközis nevelő
Koréh Istvánné
62/ 578-131
földrajz – biológia szakos tanár, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Márkus Marianna
62/ 578-131
történelem szakos tanár – főiskola
népművelő, főiskola
okleveles történelemtanár – egyetem
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Nagymihály Zsuzsanna
62/ 578-131
 magyar nyelv-és irodalom szakos tanár, főiskola
 népművelő
angol szakos nyelvtanár, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár, intézményvezető helyettes
Sinkó Szabolcsné
62/ 578-131
orosz – történelem szakos tanár, főiskola
angol szakos nyelvtanár, főiskola
közoktatásvezető szakvizsga
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
osztálytanító
Sutka Anita
62/ 578-131
általános iskolai tanító, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
gyógypedagógus
Székelyné Kutasi Krisztina
62/ 578-131
gyógypedagógus, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
napközis nevelő
Tari Klára
62/ 578-131
általános iskolai tanító, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Vágvölgyiné Albert Tünde
62/ 578-131
biológia-testnevelés szakos tanár, főiskola
környezetvédelem szakos tanár, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
osztálytanító
Varga Emma
62/ 578-131
 általános iskolai tanító, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Vén László
62/ 578-131
földrajz – testnevelés szakos tanár, főiskola
testnevelő tanár, egyetem
környezetvédelem szakos tanár, főiskola
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
tanár
Zónai Márta
62/ 578-131
magyar-angol szakos középiskolai tanár
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
titkárnő
Batancs Tiborné
62/ 578-131
érettségi, kzgazdasági szakközépiskola
titkar@koznevelesbalastya.hu 
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
karbantartó
Csíkos Zoltán
62/ 578-131
villanyszerelő szakmunkás
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
karbantartó
Gémes János
62/ 578-131
szobafestő, mázoló szakmunkás
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
takarító
Móriczné Kónya Mária
62/ 578-131
tejtermékgyártó szakmunkás
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
takarító
Salamon Istvánné
62/ 578-131
közgazdasági szakközépiskola
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodavezető
Csontos Mária
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
óvodai menedzser ls minőségfejlesztési szakértői szakvizsga
Balástyai Csudavilág Óvoda
helyettes vezető
Palotás Csilla
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
beszédfejlesztő pedagógus szakértői szakvizsga
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Bagi Mária
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
mozgásfejlesztő pedagógus szakértői szakvizsga
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Bitóné Kauczki Anikó
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Czirok Tamásné
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Kovácsné Czékus Zsuzsanna
30/8695024
 óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Maróti Józsefné
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Nagyné Vincze Orsolya
30/8695024
óvodapedagógus diploma, főiskola
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
óvodapedagógus
Schreiber Béla
30/8695024
óvodapedagógus abszolutórium
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
pedagógiai asszisztens
Nagy Gabriella
30/8695024
érettségi + pedagógiai asszisztens képzés
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Bürgés Lászlóné
30/8695024
 óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Dékány Péterné
30/8695024
óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Dékány Józsefné
30/8695024
óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com
Balástyai Csudavilág Óvoda
dajka
Tóth Istvánné
30/8695024
óvodai dajka szakképzettség
csudavilagovi@gmail.com