Pusztaszer

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013
A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint
A támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.


Pusztaszer község Kistelektől 10 km-re az 5.sz. fő közlekedési út mellett, – attól keleti irányban, 2,8 km távolságban, – található. A kétezres évek elejéig zsáktelepülés volt, de a 2003-ban megépült tömörkényi és a 2009-ben megépült ópusztaszeri út nyitottá tette a települést.

Az alföldi területeink közül itt a legtöbb a napsütéses órák száma. A talajvíz 1,5 – 2,5 méter mélyen található.

Csongrád megye Területrendezési terve Pusztaszer Községet Kistelek város igazgatási – statisztikai térségbe tartozó településként tartja számon, mely tervek szerint teljes körű alapellátást nyújtó település. Nagyságrendjét illetően község. Kistelek járáshoz tartozik.

A települést gazdaságföldrajzi szempontból meghatározza az a tény, hogy a község vonzáskörzetében nincs olyan természeti kincs vagy ipari, szolgáltatási tevékenység, amely a fejlődés motorja lehetne, kivéve a mezőgazdaságot. Ezért a község gazdasági életében a mezőgazdasági termelés, termékfeldolgozás és piacra juttatás alapvető jelentőségű volt a múltban, napjainkban és a jövőben is. Sajátos gazdasági környezetet jelent Kistelek Város közelsége. A keresők közül többen a közeli városokba ingáznak el dolgozni.

A vállalkozások jelentős része mezőgazdasággal, vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozik. A további vállalkozások az építőiparban, szállítmányozásban, bútorgyártásban és egyéb szolgáltatásokban érdekeltek.

A külterületen jelentős számú, körülbelül 100 lakott tanya található, melyben a község lakosságának mintegy ¼-e él.

A község lakossága az elmúlt évtizedben csökkent. Az 1996-os 1768 fős lakosszám 2016-ra 1458 főre fogyatkozott.

A község központi lakóterülete zömmel falusias jellegű. Gondozott és jól karbantartott épületekkel, fásított és széles lakóutcákkal rendelkezik.

Az Óvodában 2 csoportban folyik az óvodai nevelés. Az Általános iskola 8 osztályos, a tanulók száma évfolyamonként ingadozó. A 8 osztály helyben tartása érdekében 2012-ben fenntartói szerződést kötöttek a római katolikus egyházzal. Oktatási intézményeket pályázatok segítségével újították fel. A gyermekintézmények nem rendelkeznek közösségi terekkel, tornateremmel.

A községi intézmények mindegyike a központban található. Az igazgatási, az oktatási, az egészségügyi intézmények és a kereskedelmi-, valamint a vendéglátási létesítmények ezen a részen alakultak ki. A kereskedelemmel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ellátást a központba települt üzletek biztosítják.

Pusztaszer ellátottsága úgy közintézmények, mint kereskedelem – szolgáltatás és infrastrukturális vonatkozásában jónak mondható.

A községi intézmények, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, valamint az alapfokú ellátási létesítmények hálózata kiépített. A központot körülvevő lakóövezetekből rövid úton elérhetők az ellátottságot biztosító létesítmények.

A belterületi közlekedési utak 48%-ban kiépítettek, szilárd burkolattal ellátottak. Munkástelepen burkolt utca nincs.

Az energia ellátottság kiépítettsége megfelelő. Villamos energiával ellátott a község mintegy 99%-a, melynek megvannak a megfelelő bővítési lehetőségei is. Úgyszintén a vezetékes gázhálózat kiépültsége is kedvező képet mutat, mely tovább bővíthető.