Kisteleki Napsugaras Szociális Szövetkezet

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013
A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint
A támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.


2015. második felében jutott el a közös gondolkodás addig, hogy körvonalaztuk egy közösségi vállalkozás működésének lehetőségeit. A városi önkormányzat közfoglalkoztatási programjának továbbfejlesztése területén merültek fel az első fejlesztési ötletek – a közfoglalkoztatás keretei között termelt növények feldolgozásában, tartósításában, jelentős hozzáadott értéket képviselő feldolgozott termékek előállításában gondolkodtunk hosszabb távon.

Mindezt egy kisméretű, az alapvető élelmiszer feldolgozó gépekkel felszerelt üzem létrehozásával terveztük megvalósítani.

Másik lehetőséget a városi önkormányzat által tervezett projektekben való együttműködésben láttuk – partnerségben a városfejlesztést célzó pályázatok lebonyolításában – humánerőforrás fejlesztést célzó programok szervezésével (környezeti szemléletformálás, informális oktatás, képzés, szabadidős programok gyermekek, felnőttek, családok számára, közösségi, közösségfejlesztő programok, munkaerő-piaci kompetencia fejlesztő programok, stb.)

A tervezett Szociális Szövetkezetet 7 magánszemély (2 fő közfoglalkoztatásban vett részt) és Kistelek Város Önkormányzata alapította meg végül 2016 januárjában.

A részvételben kihívást látó és így a tagságot vállaló tagok sokféle, változatos szakképzettséggel, tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek – ezek összefésülésével, illetve a környék kereslet-kínálati viszonyainak elemzésével állítottuk össze azokat a tevékenységeket, amelyek a szövetkezeti tagok együttműködésében, vagy azok kapcsolatrendszerét használva színvonalasan megvalósíthatók.

A tagok pedagógus, agrármérnök, kertész végzettséggel, többféle szakmával rendelkeznek, többféle területen szereztek munkatapasztalatot.

A szövetkezet működtetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseink közül a legnagyobb beruházást igénylő már folyamatban van: a „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek” című támogatási programkeretében nyert támogatásból jelenleg folyik egy zöldség- és gyümölcs feldolgozó kisüzem kialakítása gépbeszerzéssel, épület felújítással, foglalkoztatással.