Kistelek

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013
A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint
A támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.


1989 óta város, fejlődését rendkívül kedvező fekvése alapozza meg.Kerékpárút hálózata fejlett, Ópusztaszer és Balástya településekkel DAOP forrásból készült kerékpárutak kötik össze. A környező településekhez kelet-nyugat irányú úthálózat kapcsolja. A kisváros Szegedtől 29, Kecskeméttől 58 km-re helyezkedik el. Infrastruktúrája járási viszonylatban fejlett.

Kistelek és környéke jelenleg iparhiányos térség, ahol a mezőgazdaság – és az erre épülő élelmiszer feldolgozás – a fő ipari szektor. Az agrártermelés a kilencvenes években azonban jelentős átalakuláson ment keresztül. A termelőszövetkezetek megszűnésével. Mára az ipar fő profilja a hagyományokkal bíró kábel- és gépalkatrészgyártás, az élelmiszer, az építőipar, valamint a kézművesipar.

A város egyik meghatározó és fontos gazdasági ága a mezőgazdaság. A város és hozzátartozó külterületek adottságai elsősorban a mezőgazdaságnak kedveznek. Egyes belterületeken és a külterületeken hagyományosan a szántóföldi művelés és a zöldség- gyümölcstermelés dominál. A termelést a kisbirtokok túlsúlya jellemzi.

A 1990-es évek elején lezajlott gazdasági recesszió Kisteleket éppen a várossá válását követő években érintette. Hatására megszűnt mindkét mezőgazdasági szövetkezet, a költségvetési üzem, a kenyérgyár, melyek a lakosság jelentős részét foglalkoztatták. A helyükbe lépő vállalkozások kisebb létszámot foglalkoztatva, de a termelés intenzitását nem csökkentve kezdtek működni. Foglalkoztatás és munkahelyek számában Kistelek meglehetősen elmaradott, a rendszerváltás következményeként kiesett munkahelyeket még napjainkra sem sikerült pótolni.

A legfrissebb adatok szerint 2015. januárban Kisteleken 338 főt regisztráltak álláskeresőként, ez az aktív korúak 6,86%-át teszi ki, vagyis folytatódik a pozitív foglalkoztatási trend és a kétezres évek eleji értékekhez közelítenek az adatok.

Gimnáziuma és szakközépiskolája van.

Idegenforgalma az átmenő forgalom és a természeti értékek kínálta lehetőségekre épül. Mivel a térség fő megélhetési forrása a mezőgazdaság, ezért lovas, agro- és gasztronómiai programok színesítik az egész éves ajánlatot.