Baks

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013
A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint
A támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.


A falu a szeged-csongrádi út mentén települt, közúti kapcsolatait a tiszai komp a Tiszántúl felé is kiszélesíti, Szeged városától 35 kilométerre fekszik, jelentős területe a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, amely a természetvédelem mellett az idegenforgalom fejlődéséhez nyújt alapot.

A település lakossága csekély mértékben, de folyamatosan csökken, az állandó népesség a legfrissebb adatok szerint 1996 fő. Az ingatlanok 99,9%-ában érhető el a vezetékes vízszolgáltatás, az áram elérhetősége a lakóépületek 92%-ában biztosított, míg a gáz a lakások 77,19%-ában van bevezetve. A közterületeken a közvilágítás elérhető, a pormentes út a település 50%-ában, míg járda 80%-ában van. A község zárt faluszerkezetű, ún. zsáktelepülés: átmenő forgalom nincs, turisztikai szempontból hátrányokkal küzd. A XX. század elején a „baksi szőlőtől”, azaz a település központi részétől északkeletre, a település zárt részében alakult ki a KSH által 2001-ben azonosított szegregátum: a Máriatelep, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott település, mely hátrányok a szegregátum területén koncentráltan vannak jelen.

A település az Európai Unó 2007-2013-as programozási időszakában több infrastrukturális fejlesztésen esett át: csapadék- és belvíz-elevezető rendszer épült ki, az intézmények többsége akadálymentessé vált, megújult a Polgármesteri Hivatal, a helyi iskola és óvoda, a könyvtár, az Egészségház, a sportöltöző. A turisztika fellendítésére építve a település vezetése régi önkormányzati épületekből, illetve épületrészekből Tájházat, Tűzoltómúzeumot és egy falusi szálláshelyet hozott létre, illetve rehabilitálta a település központját (térburkolat, szökőkút, új utcabútorok). Felzárkóztató programok keretében működik a Mária telepi Közösségi Ház és a Szőlőben található Csillagház. Szintén pályázati forrásnak köszönhető, hogy a településen 2010. óta családi napközi is működik.  A település életében mérföldkőnek számító szennyvízberuházás is megvalósult.